28

jul

Intercultural Church Plants

Datum/Tijd
28/07/2018 - 03/08/2018
17:00 - 15:00

Organisatie
Intercultural Church Plants

ICP is een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt vanuit het verlangen dat verschillende culturen in Nederland, en via hen in de thuislanden het woord van God mogen ontvangen. We geloven dat het stichten van nieuwe gemeenten Bijbels bezien een goede weg is om mensen gepassioneerde volgelingen van Jezus te zien worden. Daarom wil ICP bestaande kerken motiveren en toerusten om interculturele dochtergemeenten te planten.-

28 juli-3 augustus houd ICP haar kamp op de Kroeze Danne.

info: www.icpnetwork.nl 

 

By Marry op 't Hof||0 comment

Comments are closed.