Menu

Corona

scroll down for English

Hierbij meer informatie omtrent de Corona maatregelen

Update 15 maart 2021.

Wij mogen gasten ontvangen in de chalets, op de camping en in de groepsaccommodaties (mits 1 huishouden en 1 bezoeker).

Dit onder een aantal voorwaarden.

 • Algemeen: 1,5 meter afstand houden van andere huishoudens. Vaker handen wassen. 
 • Sanitair gebouw is geopend met extra schoonmaak maatregelen.
 • Chemisch toilet legen is mogelijk, vers water tappen is mogelijk. 
 • Er zijn duidelijke maatregelen betreffende receptie en terrein. ( deze worden kenbaar gemaakt op de desbetreffende lokaties )
 • Zo min mogelijk contant geld gebruiken. Graag uw reservering vooraf per bank betalen.
 • Het zwembad is gesloten, de waterplas en het strandje zijn toegankelijk met in acht neming van de 1,5 meter afstand regel.
 • Registratie van aanwezige gasten voor een eventueel GGD contactonderzoek achteraf.

U kunt een chalet of kampeerplek reserveren via ons boekingsysteem op deze website. 

Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen doorvoeren.

Mochten deze wijzigingen van invloed zijn op uw reservering, dan communiceren wij dit rechtstreeks per mail.

Mocht het zo zijn dat wij door overheidsmaatregelen geen gasten mogen ontvangen op ons centrum, dan krijgt u uw geld terug minus € 25,00 administratiekosten. Voor alle andere annuleringen gelden de HiswaRecron voorwaarden. 

Mocht u uw verblijf liever verschuiven naar een andere datum in hetzelfde jaar, dan mag u altijd contact opnemen met ons.

Zijn er andere vragen, mail of bel ons!

info@dekroezedanne.nl

Pas goed op u zelf en elkaar.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen op de Kroeze Danne.

Team De Kroeze Danne

 

English

Hereby some more information concerning the coronavirus.

Update March 15th 2021

We are allowed to receive guests in our chalets, on our camping grounds and our group accommodations as long as everyone in the group belongs to 1 household and 1 visitor.

Under the following conditions:

 • In general: Keep 1,5 meters distance from other households. Wash your hands often.
 • Sanitary facilities are open with extra cleaning facilities.  
 • Emptying a chemical toilet is possible, tapping fresh water is possible.
 • There are clear measures concerning the front desk and terrain. (These will be made clear on the designated locations).
 • Use as little cash as possible. Please pay your reservation through online banking.
 • The pool is closed, the pond and beach are accessible while keeping 1,5 meters distance.
 • Registration of the guests due to possible contact inquiery by the GGD (Dutch health service)

You can book a chalet or a campsite through our booking system on this website.

We are keeping a close eye on the reports from our government and will carry out any changes.

If these changes will influence your reservation, we will communicate these directly to you by e-mail.

May it occur that we are not allowed to welcome guests due to government regulations, you will get your money back minus €25,- administration costs. All other cancellations will follow HiswaRecron conditions.

You are always welcome to contact us if you prefer to change your stay to a later date in the same year.

If there are any questions, please e-mail or call us!

info@dekroezedanne.nl 

Take care of yourself and others.

We hope to welcome you soon at de Kroeze Danne.

De Kroeze Danne team