Menu

Coronavirus

scroll down for English

Hierbij meer informatie omtrent het coronavirus.

Update 15 december 2020.

Wij mogen gasten ontvangen in de chalets, op de camping en in de groepsaccommodaties (mits 1 huishouden en 2 gasten).

Dit onder een aantal voorwaarden.

 • Algemeen: 1,5 meter afstand houden. Vaker handen wassen. 
 • Sanitair gebouw is geopend met extra schoonmaak maatregelen.
 • Chemisch toilet legen is mogelijk, vers water tappen is mogelijk. 
 • Er zijn duidelijke maatregelen betreffende receptie en terrein. ( deze worden kenbaar gemaakt op de desbetreffende lokaties )
 • Zo min mogelijk contant geld gebruiken. Graag uw reservering vooraf per bank betalen.
 • Het zwembad is gesloten, de waterplas en het strandje zijn toegankelijk met in acht neming van de 1,5 meter afstand regel.
 • Registratie van aanwezige gasten voor een eventueel GGD contactonderzoek achteraf.

U kunt een chalet of kampeerplek reserveren via ons boekingsysteem op deze website. 

Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen doorvoeren.

Mochten deze wijzigingen van invloed zijn op uw reservering, dan communiceren wij dit rechtstreeks per mail.

Zijn er vragen, mail ons!

info@dekroezedanne.nl

Pas goed op u zelf en elkaar.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen op de Kroeze Danne.

Team De Kroeze Danne

 

English

Update December 15th 2020

Hereby some more information concerning the coronavirus.

We are allowed to receive guests in our chalets and on our campgrounds. We also are allowed to receive groups if they belong to 1 household and included 2 guests. 

Under the following conditions:

 • Keep 1,5 meters distance. Wash your hands often.
 • Sanitary facilities are open with extra cleaning facilities.  
 • Emptying a chemical toilet is possible, tapping fresh water is possible.
 • There are clear measures concerning the front desk and terrain. (These will be made clear on the designated locations).
 • use as little cash as possible. Please pay your reservation through online banking.
 • The pool is closed, the pond and beach are accesible while keeping 1,5 meters distance.
 • Registration of the guests.

You can book a chalet or a campsite through our booking system on this website.

We are keeping a close eye on the reports from our government and will carry out any changes.

If these changes will influence your reservation, we will communicate these directly to you by e-mail.

If there are any questions, please e-mail us!

info@dekroezedanne.nl 

Take care of yourself and others.

We hope to welcome you soon at de Kroeze Danne.

De Kroeze Danne team