Over de Kroeze Danne

Christelijk vakantie- en conferentiecentrum “De Kroeze Danne” heeft haar naam ontleend aan een Twents gebruik, om op belangrijke plaatsen een boom te planten. Dergelijke kroeze bomen ( kruisbomen) werden  geplaatst om een kruispunt of grens aan te geven. Zij werden geplant tussen 1500 en 1600 en konden naast grensmarkering, ook de functie krijgen als plaats waar samenkomsten werden gehouden, zoals doopdiensten. Bij de Fleringer Es ten zuiden van Tubbergen staat de oudste en bekendste boom. Bij deze boom is een kapelletje gebouwd, waar men een kaarsje  kan aansteken. Aan de Kappelhofsweg in Ambt Delden heeft een kroeze dennenboom gestaan, waardoor de naam “De Kroeze Danne” ontstaan is.

De Kroeze Boom

De Kroeze Boom

Missie van “De Kroeze Danne”

Wij zijn een vakantie- en conferentiecentrum voor de nationale en internationale christelijke markt met als doel mensen rust, ruimte en veiligheid te bieden om tot zichzelf, tot de naaste en tot God te komen. Wij willen gebruikt worden voor de opbouw van Gods koninkrijk; door te werken vanuit een positieve christelijke levenshouding willen we een voorbeeldfunctie hebben voor  elkaar, voor de gast en voor de omgeving.